Aktuality Bydlení

Areály studentských kolejí ČVUT čeká energetická modernizace

zateplování budovy
Modernizace devíti areálů ČVUT v Praze povede nejen ke zkvalitnění prostředí pro studenty, ale především ke snížení emisí CO2 o 4 125 tun a velkým energetickým úsporám v hodnotě 20 milionů korun ročně.

Investici se bude splácet z energetických úspor

Energetická renovace čeká 9 areálů, které dohromady tvoří 30 budov kolejí, menz a hotelu. Projekt pro ČVUT realizuje společnost ENESO z ČEZ ESCo a je financován formou EPS; to znamená, že se investice splácí postupně z peněz ušetřených právě díky úsporám, které energetická modernizace přinese. Dodavatel za tuto úsporu dokonce ručí smluvně. ČVUT by měla po dokončení prací ušetřit 26 % stávajících nákladů na energie (elektřinu, plyn a teplo) a vodu.

Energetické úspory jsou velké téma

Energetické úspory jsou společně se získáváním energie z obnovitelných zdrojů jedním ze základních pilířů opatření v boji proti změnám klimatu. Díky jejich masivnímu zavádění se daří razantně snižovat emise skleníkových plynů především v souvislosti s nižší spotřebou energie na vytápění budov, osvětlení, potřeby elektrických a elektronických zařízení. Evropská unie si stanovila cíl snížit do roku 2030 spotřebu energií o 32,5 %.

prezentace projektu ČVUT ENESA

Co se bude modernizovat

V rámci projektu energetické renovace dojde k výměně oken, dveří, osvětlení, budovy se budou zateplovat a dojde i na modernizaci vytápění a vzduchotechniky. Celkem dojde například k výměně 16 838 svítidel, 23 zdrojů tepla o celkovém výkonu 8 850 kW, instalaci 5 766 šetřících prvků na vodě nebo rekonstrukci vzduchotechniky o objemu 116 000 m³ vzduchu za hodinu.

Energetický management

Součástí projektu je i průběžný energetický management, díky kterému budou data o spotřebě energií pravidelně vyhodnocována. Na jejich základě potom budou navrhovány další úpravy a opatření, která povedou k dalšímu snížení CO2 i energetické spotřeby.

Koleje Strahov – kampus s největší ubytovací kapacitou v Evropě

ČVUT má jedny z největších kolejí v Česku, konkrétně se jedná o Koleje Strahov, Hlávkovu kolej (ta je také nejstarší, otevřela se již roku 1904), Koleje Podolí, Masarykovu kolej, Sinkuleho kolej, Dejvickou kolej, Kolej Orlík a Kolej Bubeneč. Koleje Strahov jsou zase s kapacitou přes 4 700 lůžek největším ubytovacím kampusem v Evropě.

Realizace opatření bude probíhat během letošního roku, úspory bude moci ČVUT začít sčítat v lednu 2021 a první konkrétní výsledky budou známy po roce fungování projektu.

zdroj: ČVUT | fotografie: unsplash.com

Sdílejte článek:

Přidat komentář

Klikněte pro přidání komentáře

Zavřít reklamu