Aktuality Příroda

Čechům se podařilo prozkoumat dosud neprobádané oblasti afrického pralesa

Tým českých vědců pod vedením zoologů Arthura Sniegona a Tomáše Jůnka slaví první úspěchy bádání v dosud neprozkoumaných pralesech v Kongu. Během jednoho roku se Expedici Neuron Dzamba ya lobi podařilo prozkoumat některé neprobádané oblasti afrického pralesa a života v něm a také navázat spolupráci s místními autoritami a Světovým fondem na ochranu přírody.

Nečekané objevy

Při rok trvající expedici se vědcům podařilo prozkoumat dosud neprobádané oblasti pralesa v Kongu. Zaměřovali se především na tamní faunu, součástí jejich práce byl ale i monitoring nelegálních aktivit v pralese – od pytláctví po těžbu. Cílem expedice Dzamba ya lobi bylo zmapovat ohrožené populace slonů, goril a dalších velkých savců na územích s ochranou i bez ní, specifikovat hrozby pro tamní přírodu a obyvatelstvo a monitorovat ilegální aktivity. Výzkumníky překvapila poměrně hojná pozorování luskounů, mandrilů a šimpanzů, které se jim podařilo zachytit díky fotopastem, prozkoumat se jim navíc podařilo také periodicky zaplavovaný prales.

Chyceni v pasti

Velkým pomocníkem byly vědcům fotopasti. Získaný fotomateriál patří v některých případech k vůbec prvním přímým důkazům o výskytu daných druhů v oblasti. Výzkumníkům se povedlo kromě detekování několika skupin zcela divokých goril také lépe zdokumentovat skupinu polodivokých semi-habituovaných goril v národním parku Odzala-Kokoua, kterou mezinárodní tým primatologů sleduje už více než tři roky.

 Výzkum této tlupy je zásadní pro vznikající ekoturistický program. Záznamy z fotopastí se stanou součástí globální platformy Wildlife Insights, která na základě milionů záznamů vyhodnocuje trendy biodiverzity ve všech tropických oblastech světa. Současná koronavirová krize přináší novou výzvu pro ochranu přírody, Expedice na ni reaguje a spolu s partnery připravuje nové způsoby sběru dat i zdroje financování dalších aktivit.

Prales v ohrožení

Název expedice – Dzamba ya lobi – znamená prales zítřka. Jeho cílem totiž není jen objevování a zkoumání přírody a živočichů, ale také ochrana pralesa, který ohrožují pytláci, trh s černým masem i těžaři. Podle vědců hrozí, že pokud se nebudeme ochraně konžských pralesů intenzivně věnovat, do roku 2100 tento druhý největší prales světa zmizí.

Expedice Neuron proto také monitorovala ilegálních aktivit, jakými jsou právě pytláctví a následný prodej masa na bushmeat trzích v Kongu. Expedice pátrala i po ilegálních produktech, jako jsou luskouní šupiny, na trzích nebo u místních překupníků.   Těší nás, že výsledky expedice přispějí k efektivnější ochraně přírody v Kongu,” prohlásila Monika Vondráková, z organizace Neuron.

Nutná spolupráce

Aby bylo možné ohrožené pralesy chránit, je zapotřebí se zapojit do spolupráce s tamními vládními orgány i dalšími organizacemi, které v místě působí. A právě to se týmu Arthura Sniegona z organizace Save Elephants a Tomáše Jůnka z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze v rámci expedice, kterou Nadační fond Neuron podpořil částkou téměř milion korun, podařilo.

 Jak upřesnil upřesnil Arthur Sniegon, týmu expedice se povedlo „uspět ve třech hlavních oblastech: uzavření strategického partnerství s World Wildlife Fund for Nature (WWF), pořízení 16 628 fotografií a videí savců i pytláků ze čtyř desítek fotopastí, získání podrobnějších znalostí o populacích vzácných luskounů a o problematice jejich lovu a bushmeat trhů obecně.“ 

Kongo na obrazovkách

Z Expedice Neuron Dzamba ya lombi vzniká také dokumentární film režiséra Michala Vargy a kameramana Michala Gálika, na který se budou moci lidé těšit v rámci přednášek a snad také na obrazovkách.

zdroj a fotografie: NF Neuron

Sdílejte článek:

Přidat komentář

Klikněte pro přidání komentáře

Zavřít reklamu