Stravování

Krabice od pizzy nebo mastné krabičky. Kam s odpadem, když si necháte dovézt jídlo?

Recyklace obalů
Jídlo, kávu nebo jiné dobroty v jednorázových obalech z dovozu si nemusíme vyčítat. Naopak. Užijme si je. Zvlášť v době, kdy v podstatě ani jiná možnost není. Přesto by nám nemělo být lhostejné, co se s odpadem stane. Právě proto se zaměříme na to, jak správně třídit mastné papíry, plastové krabičky nebo třeba papírové tašky.

Kam s plastovými obaly?

Plasty patří do žlutých kontejnerů. Protože právě plast zabírá nejvíce místa, je jejich třídění a také sešlápnutí nebo zmačkání před vyhozením velice důležité. Ne všechno ovšem recyklovat lze. Jak je to s obaly, ve kterých vám právě přivezli oběd?

Co recyklovat můžete:

 • polystyrenové tácky – v případě znečištění opláchněte vodou,
 • termoobaly – polystyrenové krabičky patří do plastů, ale nesmí být mastné nebo se zbytky jídla,
 • sáčky a plastové tašky,
 • řádně vyškrábané kelímky od jogurtů,
 • balící folie,
 • obaly od chipsů nebo bonbónů – pozor na to, aby na nich nebyla zkratka C/*, pak je to kombinovaný obal a patří do směsného odpadu,
 • plastová víčka z kelímků apod.

Do žlutého kontejneru nepatří:

 • obaly z bioplastu – kukuřičné, bambusové a jiné bioplasty až na některé výjimky,
 • povoskované kelímky od různých nápojů,
 • víčka od PET lahví,
 • v podstatě jakékoliv mastné a silně znečištěné plastové obaly.

Není papír jako papír

Papír patří do modrého kontejneru. Podle nálepky, která na něm musí být, poznáte, co do něj patří. Jak je to ale s mastným papírem od jídla nebo krabicí od pizzy? I zde velice záleží na míře znečištění. Mastnota je problém sám o sobě. Tady je vždy lepší volit raději směsný odpad. Stejný postup aplikujte také na krabice od pizzy. Pokud se neznečistí, patří mezi papír, jinak opět směs. Recyklovat v podstatě není možné ani mokrý papír, například ubrousky nebo kapesníky. Bohužel se nedá recyklovat ani většina papírových kelímků na kávu, přestože si myslíte opak. Vnitřek takového kelímku pokrývá vrstva polyetylenu – plast.

Skleněné a kovové nádoby

Recyklační proces se nedá opakovat věčně. Papír maximálně osmkrát. Každý plast s názvem začínající poly-, je zpracováván jiným způsobem. Některé lze recyklovat stále dokola a jiné vůbec. Z tohoto důvodu jsou nejlepšími materiály kovy a sklo, které se mohou roztavit a vrátit do původní formy. Pokud je to tedy jen trošku možné, nechte si přivézt jídlo ve sklenicích nebo si s nimi zajděte tam, kde nevadí vlastní přinesené nádoby. Do zeleného nebo bílého kontejneru nepatří porcelán, keramika, varné nebo drátěné sklo, brýle a zrcadla. Zbytek tam můžete bez obav vyhodit.

Obaly z bioplastů

V některých případech vám dnes mohou dovézt jídlo v krabičkách z tzv. bioplastů. Možná vás zarazí slovo plast a házeli byste je automaticky do žlutého kontejneru. Tam ale nepatří, pokud se nejedná o recyklovatelný bioplast a nemají své místo ani v hnědých kontejnerech určených na bioodpad, kterému jsme se věnovali v jiném článku. Vyrábí se sice ze znovuobnovitelných přírodních surovin (řepný cukr, kukuřičný škrob, houby nebo krunýře humrů). Přesto to neznamená, že jsou rozložitelné v krátkém časovém úseku, tedy biodegradabilní. Záleží na ostatních použitých surovinách.

Vyznejte se v bioplastech

 • Recyklovatelný, který se v přírodě nerozloží po krátké době, ale může se efektivně třídit. Je označený jako bio PE a bio PA.
 • Rozložitelný s obsahem aditiv k urychlení rozpadu. Plast se postupně rozkládá na částice, které by se pak měly biologicky rozložit. Protože ale v mořích, na skládkách nebo i jinde nemusí mít oxo rozložitelné plasty dostatečný přísun kyslíku, mohlo by dojít k situaci, kdy se rozloží pomalu a z částic se stanou klasické mikroplasty s podobnými vlastnostmi jako mikroplasty z běžného plastu, a tedy lidskému zdraví nebezpečné. Oxo-degradabilní plasty nejsou vhodné ani ke kompostování a recyklaci. Patří do směsného odpadu.
 • Do kompostu můžete dát všechny obaly a krabičky z kompostovatelných materiálů, které se rozkládají činností plísní, bakterií a dalších mikroorganismů. Podmínkou kompostovatelnosti je rozložitelnost do 90 dnů. Takové výrobky nesou v Evropě značku od certifikační autority Din Certo (Seedling logo) či Vincote (logo OK Compost). Pokud chcete kompostovat doma, musí nést produkt logo OK Compost HOME.
 • Existují také biodegradabilní bioplasty, které se rozkládají přirozeně díky mikroorganismům (bakterie, řasy) na CO2, vodu a biomasu. I tady ovšem existují výjimky, protože některé se rozloží jen za určitých podmínek. Nepatří do žlutého kontejneru, ale do směsného.

Zdroj: Martina Mádlová|fotografie: pixabay.com

Sdílejte článek:

Přidat komentář

Klikněte pro přidání komentáře

Zavřít reklamu