Aktuality Příroda

Nelegální způsoby rybolovu jsou na vzestupu a ohrožují delfíny i velryby

Rybářské společnosti porušují mezinárodní zákaz používání unášených sítí (tzv. drift nets), kterým se také někdy říká zdi smrti. Uvázne v nich totiž vše, co jim přijde do cesty, včetně velryb, delfínů a dalších vzácných a ohrožených druhů, které vůbec nejsou cílem rybářů a které tak zbytečně umírají.

Zeď smrti

Natažené unášené sítě představují v moři něco jako nepropustnou zeď, která má smrtící účinky na mořský život. Kdo se do ní zamotá, jen těžko hledá cestu ven a platí to i o velkých mořských živočiších, jako jsou velryby nebo delfíni, kteří tak zbytečně umírají. I proto se jim přezdívá zdi smrti.

Podle organizace WWF zemřelo roku 2008 v důsledku  používání nevhodných rybářských metod na 300 000 malých velryb, delfínů a želv, které nebyly cílem rybářů. Ilegálně se ročně chytí mezi 11 a 26 miliony tun ryb.

Mezinárodní zákaz

Unášené sítě mohou být až 50 km dlouhé a 50 m hluboké a bývají nataženy napříč migračními cestami ryb. Vzhledem k tomu, že se do nich zachytí i ohromné množství živočichů, kteří nejsou cílem rybářů, například želv, žraloků, velryb a delfínů, byly v roce 1992 unášené sítě delší než 2,5 km v mezinárodních vodách zakázány. O deset let později přišel úplný zákaz jejich používání v evropských vodách; při lovu migrujících ryb, jako jsou tuňáci nebo mečouni, dokonce bez ohledu na jejich velikost.

Nárůst popularity

I přes to, že používání unášených sítí je zakázáno mezinárodním právem, je tento způsob rybolovu na vzestupu. Jen v letošním roce například zabavila italská pobřežní stráž na 100 km unášených sítí, které byly rozmístěny podél italského pobřeží. Za celý rok 2017 to přitom bylo “jen” 60 km. Tato čísla jsou ale podle expertů navíc značně podhodnocená.

Katastrofický dopad

Podle slov jednoho z představitelů neziskové organizace Oceana Europe, která se průzkumu v oblasti nelegálního rybolovu za pomoci unášených sítí ve Středozemním moři věnuje, jsou jeho dopady katastrofální. Vede totiž k tomu, že velké množství jedinců chráněných a ohrožených druhů umírá.

Podle studie, kterou provedli vědci z university v Padově a která byla nedávno zveřejněna, jsou za čtvrtinu úmrtí všech kytovců, kteří byli během posledních několika let vyplaveni na italské pláže, lidé a to především díky používání unášených sítí.

Nedostatečná ochrana

Podle ochránců přírody jde při rybolovu hlavně o rychlý a jistý zisk, čemuž napomáhají právě ilegální způsoby lovu, které se dají na otevřeném moři jen těžko kontrolovat. Používání unášených sítí se rozrůstá; z oblasti Středozemního moře, kde je tato metoda vysoce populární, se rozšířila do Atlantiku, Indického i Tichého oceánu.

Zákony jsou podle jejich slov příliš vágní a nabízejí řadu možností, jak se dodržování jejich myšlenky vyhnout. Jednou z metod, kterou rybářské flotily používají, je rozdělení tažných sítí na menší, povolené úseky. Na volném moři je potom ale spojí, a vznikne tak velká, nelegální unášená síť.

Je zapotřebí, aby se zákony zpřesnily, zpřísnily a byly zavedeny opravdu citelné sankce za jejich porušování.

zdroj: WWF, Ocean Europe, Universita degli Studi di Padova, The Guardian| fotografie: unsplash.com

Sdílejte článek:

Přidat komentář

Klikněte pro přidání komentáře

Zavřít reklamu