Příroda

Podle studie OSN hrozí vymření 1 milionu druhů

Nedávno zveřejněná studie mezivládního panelu OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) říká, že téměř jednomu milionu živočišných a rostlinných druhů hrozí vyhynutí. Z velké části kvůli dlouhodobě neudržitelnému ekonomickému rozvoji.

Devastace ekologických systému pod drobnohledem

Toto globální zhodnocení situace představuje nejkomplexnější studii o biodiverzitě a roli ekonomického vývoje v jejím úbytku. Zpráva shrnuje více než 15 000 vědeckých studií publikovaných za poslední tři roky. Vyšla 6. května 2019 a podpořilo ji více než 130 zemí světa. Ve zprávě najdeme informace především o mizení klíčových druhů, jako opylovačů, korálových útesů, ryb a rostlin důležitých pro medicínské účely. Hlavní roli v devastaci ekologických systémů podle zprávy hraje průmyslové zemědělství, rybářský průmysl a globální oteplování.

„Pokud chceme našim dětem a vnoučatům zanechat svět, který nebude zničený lidskou činností, pak musíme začít okamžitě jednat” prohlásil předseda IPBES Robert Watson v komentáři pro agenturu Reuters. Hrozivá zjištění ve zprávě se shodují s výsledky jiné studie zpracované mezivládním panelem pro změnu klimatu (IPCC). Ve zprávě IPCC se mluví o nutnosti radikálních ekonomických a sociálních změn, v případě, že opravdu chceme zpomalit tempo vymírání druhů.

K vymření až stokrát rychleji

Hrozba vyhynutí se týká 40 % všech obojživelníků na Zemi, 33 % druhů žijících na korálových útesech, všech druhů žraloků a jedné třetiny všech mořských savců. Zpráva mluví o rychlosti vymírání jako zcela bezprecedentní a vše nasvědčuje tomu, že se míra extinkce bude zvyšovat s časem. V současnosti vymírají druhy 10 až 100krát rychleji, než tomu bylo za posledních 10 milionů let.

Je to oficiální. Koaly jsou „funkčně zaniklé“


Zpráva se také zabývá ekonomickým zhodnocením ekosystémů a biodiverzity, včetně jejich dopadu na lidská společenství. Zjištění ve zprávě například naznačují, že vymření opylovačů by mohlo způsobit ztráty v zemědělské produkci, a to až 577 miliard dolarů ročně. Zničení a ztráta mangrovů a korálových útesů znamená zvýšené riziko záplav pro 300 milionů lidí žijících v blízkosti pobřeží.

Cesta k udržitelnosti je nevyhnutelná

Agentura Reuters se o zprávě vyjádřila jako o základním pilíři neustále rostoucího počtu výzkumů, které ukazují, že svět musí přijmout nové druhy udržitelného ekonomického rozvoje a ekologické šetrnosti. Nicméně jsou stále ignorovány hlasy volající po tomtéž, které nepocházejí z akademických kruhů, a to již po staletí

zdroj: inhabitat.com | fotografie: unsplash.com

Sdílejte článek:

Přidat komentář

Klikněte pro přidání komentáře

Zavřít reklamu