Bydlení Příroda

Praha pokračuje v boji proti suchu a změně klimatu i v době pandemie – sází nové lesy a na polích hospodaří ekologicky

Praha vloni přijala řadu opatření v boji proti suchu a klimatické změně a v jejich realizaci pokračuje i navzdory pandemii koronaviru. Vysazuje stromy, zakládá nové lesy, aleje, remízky, svoje lány rozdělila na menší pole, která nově pronajímá jen pro ekologické zemědělství. Plánuje i řadu dalších kroků.

Žádné emise do roku 2050

Praha bere změny klimatu a dlouhodobé enormní sucho vážně a v loňském roce přijala nejen klimatické závazky, ale zahájila i řadu opatření proti rostoucímu suchu a za zmírnění klimatických změn a jejich dopadů. Hlavní město se do roku 2030 zavázalo snížit vypouštění emisí CO2 alespoň o 45 % (oproti roku 2010), do roku 2050 pak hodlá metropole dosáhnout uhlíkové neutrality. Tyto cíle schválili pražští radní.

Série opatření

Klimatická opatření se zaměřují na udržitelnou energetiku, dopravu, hospodaření s odpady, ekologické standardy budov i  cirkulární ekonomiku. Metropole plánuje do roku 2030 minimálně poloviční snížení jízd automobilů s dieselovými a benzínovými motory a významnou podporu elektromobility a také pokrytí alespoň poloviny současných i budoucích energetických potřeb města z obnovitelných zdrojů. Nedílnou součástí souboru navrhovaných kroků jsou i adaptační opatření na změny klimatu.

Zadržujeme vodu, ochlazujeme město

Patří mezi ně i kroky směřující k péči o krajinu. Praha nechá v horní polovině Václavského náměstí vybudovat 2 podzemní nádrže na dešťovou vodu, kde se bude shromažďovat voda ze střech přilehlých domů a z náměstí, vysází během příštích osmi let milión stromů a na městských polích se bude pěstovat jen ekologicky šetrným způsobem. Ani pandemie koronaviru realizaci tohoto záměru nenarušila a metropole dál pokračuje v naplánovaných krocích. Kromě výsadeb stromků na pasekách vznikají i zcela nové lesy, například Na Musile.

Nové lesy

Vloni vysadila radnice téměř 360 000 sazenic lesních dřevin, z toho přes 200 000 kusů bylo na nových plochách, letos Praha ve výsadbě nových stromů pokračuje. Nahrazuje stromy poškozené kůrovcem, ale také sází úplně nové lesy namísto dřívějších polí. Místo monokultur upřednostňuje druhově pestré výsadby, díky čemuž bude zeleň odolnější i v případě sucha a klimatických změn. Letos tak vznikl nový les Na Musile. Ten se nachází na ploše mezi ulicí Vídeňskou, Kunratickou spojkou a areálem tržnice Sapa. Lesníci tu v rámci jarních měsíců vysadili na ploše 3,1 hektaru celkem 27 700 sazenic lesních dřevin.

Kůrovec řádí i v Praze

Vedle nových výsadeb sází letos lesníci sazenice i na uvolněných pasekách, které často se vznikly v důsledku zásahů proti kůrovci. V rámci letošního jara zde bude vysazeno dalších 80 000 lesních dřevin, opět s převahou listnatých stromů, především v Modřanské rokli, Chuchelském háji, Divoké Šárce, Hostivařském lesoparku nebo Milíčovském lese. Sázet se bude i v ulicích; zatímco v ulici se stromořadím bylo vloni na konci června 32°C, v ulicích beze stromů 39°C.

Už žádné lány

Praha má i poměrně rozsáhlé polnosti, kde se až do loňského roku hospodařilo na 430 hektarech polí bez velkého ohledu na životní prostředí a trvalou udržitelnost. Metropole ale na podzim smlouvy se zemědělci vypověděla a dále hodlá pole pronajímat jen těm, kteří se zaváží pěstovat ekologickým způsobem. Pole byla rozdělena na menší, pětihektarové plochy, které budou odděleny alejemi a remízky. Vznikne tak necelých 30 kilometrů mezí, které budou sedm metrů široké. Budou sloužit živočichům i rostlinám, nebudou samoúčelné.

Ekologické zemědělství

Stopku dostala i zemědělská chemie – žádné chemické postřiky ani umělá hnojiva. Zemědělci budou muset dodržovat dané osevní postupy, tedy sled pěstovaných plodin. Po dva roky nebude možné vysadit stejnou plodinu a do osevního postupu bude zařazena také tzv. zlepšující plodina. Praha podpoří i odběr vypěstovaných plodin, především biozeleniny, například do školních jídelen na území města.

zdroj: praha.eu | fotografie: pexels.com

Sdílejte článek:

Přidat komentář

Klikněte pro přidání komentáře

Zavřít reklamu