Aktuality Příroda Společnost

Proslulá primatoložka Jane Goodall: Pokud nezměníme přístup, jako lidstvo končíme

Světově proslulá vědkyně Jane Goodall, která zasvětila svůj život studiu primátů, varuje před způsobem života, který jako lidstvo vedeme, a devastací životního prostředí, která dle jejích slov povede až k naší vlastní záhubě. Goodall varuje, že pokud se nyní v pokoronavirové době neadaptujeme a dramaticky nezměníme způsoby využívání přírodních zdrojů k zajištění potravy, jako lidstvo na planetě končíme.

Koronavirovou krizi jsme způsobili my sami

Jane Goodall, která patří mezi přední světové primatology a ochránce životního prostředí, promluvila spolu s několika komisaři EU na akci organizace Compassion in World Farming (Pandemic, wildlife and intensive animal farming). Lidé si podle Jane Goodall mohou za probíhající světovou pandemii koronaviru a nemoc Covid-19 je jen výsledkem lidské exploatace přírody. Vykácené lesy a pralesy, dlouhá řádka vyhynulých a vymírajících druhů a devastace přirozeného životního prostředí mnoha živočichů vedou podle vědkyně k mnohem snazšímu mezidruhovému šíření infekčních nemocí.

Chybějící respekt ke všemu živému

Dalším rezervoárem nemocí, které mohou přestoupit na lidi a způsobit velké problémy, jsou zvířata chovaná v rámci intenzivního industriálního zemědělství. “Způsobili jsme si to sami, protože máme naprosto nulový respekt ke zvířatům a životnímu prostředí. Neúcta k divoce žijícím i neúcta k hospodářským zvířatům vytvořily prostor pro přenos infekčních nemocí na lidi,” prohlásila Goodall.

Je potřeba jednat

Pokud nezačneme v reakci na pandemickou a klimatickou krizi okamžitě jednat a dramaticky nezměníme směr, kterým se řítíme, a způsob, jakým se chováme k ostatním živočichům a k životnímu prostředí obecně, můžeme se s pokračováním našeho lidského druhu rozloučit, varovala Jane Goodall. Je zapotřebí upustit od industriálního zemědělství a devastace životního prostředí.

Chudoba

Jane Goodall také zdůraznila nutnost boje s chudobou, protože extrémně chudí,hladovějící lidé udělají cokoliv, jen aby nakrmili sebe a svoji rodinu. Bez ohledu na to, jaký to bude mít dopad na životní prostředí. A tak ve snaze přežít třeba kácí pralesy nebo kupují to nejlevnější dostupné jídlo a nehledí na to, jak moc devastující pro přírodu je jeho výroba, protože zkrátka nemají jinou možnost. Nemalou roli v devastaci přírody hrají i války a konzumní způsob života.

Řešení máme v rukou

Je na nás, abychom požadovali změnu, od politiků i soukromých společností. “Stačí přestat kupovat jejich výrobky, “ prohlásila Goodall na stranu společností, které využívají průmyslové zemědělství a devastují životní prostřední. “Jedna z věcí, kterou nám krize ukázala, je nutnost změnit naše chování. Vědci varují, že pokud se chceme v budoucnu vyhnout dalším krizím, musíme dramaticky změnit přístup k tomu, co jíme, a posunout se směrem k rostlinné stravě. Je to nutné pro zdraví zvířat, planet i našich vlastních dětí,” zdůraznila primatoložka.

zdroj: Compassion in World Farming, The Guardian |fotografie: unsplash.com

Sdílejte článek:

Přidat komentář

Klikněte pro přidání komentáře

Zavřít reklamu