Aktuality Příroda

Snaha o obnovení zdraví oceánů není ztracená, tvrdí v rozsáhlé studii vědci

Zdraví světových oceánů je v katastrofálním stavu. Jde o důsledek nadměrného, trvale neudržitelného rybolovu, devastace pobřeží a bezprecedentního znečištění; stále dramatičtěji se projevuje i vliv změn klimatu. Podle rozsáhlé studie, kterou zveřejnil časopis Nature, je možné, aby se oceány v příštích 30 letech zotavily. Ukazuje se, že oceány mají velkou schopnost obnovy, i když to samo o sobě k jejich úzdravě nestačí. Je zapotřebí opustit devastujcí přístupy a naopak posílit záchranné programy. 

Oceán, náš domov

O zdraví oceánů bychom se měli zajímat nejen proto, že jsou fascinující a žijí v nich nádherní živočichové, ale především proto, že jsem na nich existenčně závislí. Jejich teplota, složení, mořské proudy i život v nich spoluvytvářejí celosvětové prostředí, které ke svému životu potřebujeme. Oceány ovlivňují tak základní věci jako jsou klima, počasí, dostupnost pitné vody, množství a rozložení dešťů i obsah kyslíku v atmosféře. Výška jejich hladiny je pro rozsáhlé přímořské oblasti otázkou (ne)přežití, pro tři miliardy lidí představují zdroj obživy, moře a oceány jsou již po staletí důležité pro transport.

Chraňme oceány

Ochrana oceánů patří mezi cíle trvalé udržitelnosti OSN. Jejich záchrana se zaměřuje na tři klíčové oblasti – nadměrný rybolov, jejich znečištění a překyselení, které úzce souvisí s probíhající změnou klimatu, respektive množstvím oxidu uhličitého v atmosféře. Opatření, která povedou k ochraně rozsáhlých oceánských oblastí, trvale udržitelnému rybolovu a omezení znečišťování oceánů, budou podle vědců ročně stát miliardy dolarů, ale jejich prospěšnost bude v důsledku desetinásobně vyšší.

Změna klimatu

Nesmíme ale zapomínat ani na řešení změn klimatu, které mají na oceány devastující efekt. Oceány mají ohromnou kapacitu absorbovat atmosférický oxid uhličitý, čímž ale dochází k jejich okyselování, které dramaticky ovlivňuje život v oceánu a má za následek například blednutí (umírání) rozsáhlých korálových útesů. Studie ale poukazuje na schopnost určitých pobřežních biotopů, jako jsou mangrovy nebo slaniska, rychle pohlcovat oxid uhličitý a chránit pobřeží proti stoupajícím oceánským hladinám.

Máme šanci

Podle profesora Carlose Duarte z Technické a přírodovědecké univerzity krále Abdalláha v Saudské Arábii, který studii vedl, máme před sebou krátké okénko, ve kterém máme příležitost udělat potřebné kroky k tomu, aby se podařilo zdraví oceánů obnovit. Zveřejněná studie zmiňuje řadu úspěšných projektů na ochranu oceánů a pobřežních oblastí. Například se již téměř podařilo zastavit devastaci mangrov, populace plejtváka dvouploutvého se zvedla s několika set zvířat v roce 1968 na dnešních více než 40 000 jedinců, v Baltském moři prudce narůstají populace tuleně kuželozubého a kormoránů.

Ještě není vyhráno

I přes veškeré dosavadní snahy ale teplota vody v oceánech nadále roste, do oceánů se valí znečištění plasty a chemikáliemi z farem a v některých oblastech stále probíhá devastující nadměrný rybolov. Jde především o oblasti Indie a jihovýchodní Asie. Teplejší voda vyhnala stovky velryb černých do jiných oblastí, než kde se běžně vyskytují, v nichž ale bohužel panuje rušná námořní doprava, která pro zvířata představuje smrtelné nebezpečí. V Mexickém zálivu se nacházejí rozsáhlé mrtvé oblasti, které má na svědomí zemědělská chemie, která se do moře dostala z farem na pevnině.

Trvale udržitelná budoucnost

Abychom skutečně dosáhli trvale udržitelného stavu světových oceánů, je podle vědců potřeba minimálně zdvojnásobit ochranná opatření a projekty na obnovu ekosystémů, k čemuž naštěstí, zdá se, máme stále příležitost a vůli. Řada zemí podporuje výzvu, aby se do roku 2030 rozrostl rozsah chráněných oceánských oblastí na 30 % jejich plochy, v roce 2000 to bylo pro srovnání jen 0,9 %, v dnešní době již 7,4 %. Na záchraně oceánů závisí naše přežití na planetě, a tak doufejme, že se ho skutečně podaří dosáhnout.

zdroj: UN, Guardian, Nature | fotografie: pixabay.com

Sdílejte článek:

Přidat komentář

Klikněte pro přidání komentáře

Zavřít reklamu