Jak můžete své dítě připravit na úspěšný vstup do školy?

Pochopení důležitosti přípravy na vstup do školy Nástup do školy je pro každé dítě zásadním okamžikem. Je to obřad, který znamená začátek nové etapy jejich vývoje. Úspěšný nástup do školy je proto pro jejich pohodu a rozvoj zásadní. Aby tato fáze proběhla co nejhladčeji, je nezbytná odpovídající příprava. Je nezbytné, aby se rodiče na této … Read more