Vítejte » Zprávy » Test osobnosti: máte vysokou úroveň emoční inteligence? Vyberte si jeden z obrázků a zjistěte to

Test osobnosti: máte vysokou úroveň emoční inteligence? Vyberte si jeden z obrázků a zjistěte to

Osobnostní testy jsou vynikajícím způsobem, jak se o sobě dozvědět více a získat cenné informace o sobě a svém fungování.

Testy osobnosti lze použít také ke zkoumání osobních potřeb, zájmů, schopností a hodnot. Dnes vám nabídneme test, který se zaměřuje na vaši emoční inteligenci.

Zjistíte, zda je vaše emoční inteligence vyšší nebo nižší než průměr a kterým oblastem by bylo vhodné věnovat více pozornosti. K tomu budete potřebovat vybrat jeden z nabízených obrázků a zapsat si symbol, který se na něm objeví.

Emoční inteligence je koncept, který předložil americký psycholog Daniel Goleman. Podle Golemana se emoční inteligence skládá z pěti hlavních oblastí: empatie, sebeuvědomění, kontroly impulzů, motivace a sociálního charakteru. Každou z těchto oblastí lze rozvíjet a zlepšovat pomocí specifických technik.

© Udrzitelnyzivot

Obrázek 1 – Lidé, kteří si vybrali obrázek 1, mají vysokou emoční inteligenci.

Lidé, kteří si vybrali obrázek 1, mají vysokou úroveň emoční inteligence. Velmi dobře si uvědomují své pocity i pocity svého okolí a vědí, jak zvládat různé situace.

Mají schopnost porozumět vlastním emocím i emocím druhých a jsou schopni je vhodně zvládat. Umí rozpoznat své silné a slabé stránky a neustále pracují na zlepšení komunikace s ostatními.

Obrázek 2 – Lidé, kteří si vybrali obrázek 2, mají dobrou emoční inteligenci.

Lidé, kteří si vybrali obrázek 2, mají dobrou emoční inteligenci. Tito lidé dokáží porozumět vlastním emocím i emocím druhých a reagovat na ně s empatií.

Umí zvládat konflikty a starat se o druhé, aniž by byli příliš dotěrní. Jsou si vědomi důsledků svých činů a umí se zodpovídat za to, co dělají. Tito lidé jsou schopni vidět věci z pohledu druhých a umí dobře komunikovat.

Obrázek 3 – Lidé, kteří si zvolili obrázek 3, mají vysokou emoční inteligenci.

Lidé, kteří si vybrali obrázek 3, mají vysokou úroveň emoční inteligence. Tito lidé umí chápat a zvládat své pocity i pocity druhých a dokáží najít způsob, jak vyjádřit to, co cítí.

Uvědomují si, jaký dopad mohou mít určitá rozhodnutí na ně samotné nebo na ostatní, a vědí, jak se postarat o potřeby všech kolem sebe. Tito lidé se neustále snaží zlepšovat své sociální interakce a učit se více o sobě.

Věděli jste o Melanii Kleinové?

Melanie Kleinová byla rakouská psychoanalytička, známá rozvojem teorií hlubinné psychologie a dětské psychoanalýzy. V oblasti psychoanalýzy působila více než 40 let a je uznávána jako zásadní osobnost v rozvoji analytických metod. O své práci napsala několik knih, mimo jiné „Obranné mechanismy u dítěte“, „Dětská psychoanalýza“ a „Původní fantasmata“.

Jejím hlavním přínosem pro psychoanalýzu je teorie přenosu, empatický přístup k dětem a pojem raného psychického vývoje. Jeho dílo má dodnes značný vliv na psychoanalytickou teorii a praxi.

Doufáme, že se vám tento test líbil, a děkujeme vám za jeho vyplnění. Nezapomeňte se o test podělit se svými přáteli a zítra se uvidíme u nového testu. Nezapomeňte prosím, že tento test nemá žádnou vědeckou hodnotu a měl by být prováděn pouze pro zábavu.

mm
O autorze, Daniel
S Udrzitelnyzivot se snažím vybírat a nabízet vám ty nejlepší zprávy současnosti, a to jak o Qi a testech osobnosti, tak o denních zprávách. Každé ráno také zveřejňuji horoskop dne.