Příroda

Zažíváme nejhorší období sucha za posledních 500 let. S řešením může pomoci každý z nás

Střední Evropa zažívá mimořádné období sucha, do letošního roku vstupujeme v nejhorší kondici za posledních několik let, které byly samy o sobě velmi suché. Po celé zemi se plánují projekty, které povedou k zadržení vody v krajině, i tak jich je ale žalostně málo. Několika jednoduchými kroky můžete přispět i vy sami.

Nejhorší epizoda sucha za 500 let

Od roku 2015 zažíváme stále nekončící extrémní epizodu sucha, podle týmu vědců z projektu InterSucho je to nejhorší suché období za posledních 500 let. V dubnu postihlo zemědělské sucho prakticky celou Českou republiku, silně či mimořádně je postiženo i 80 % zdrojů podzemní vody. Je jisté, že v létě bude řada obcí odkázána na pitnou vodu z cisteren. Ministr životního prostředí Richard Vrabec označil před několika dny situaci za katastrofickou.

Kdo za to může

Období sucha se v našich krajích objevují pravidelně, ale bohužel se zvyšuje jejich intenzita. S ohledem na probíhající změny klimatu se zdá, že návrat zcela do „normálu“ již očekávat nemůžeme. Sucho se prodlužuje a zintenzivňuje. Hlavními příčinami je narůstající srážkový deficit, stoupající teplota, která vede k většímu výparu, a také zvýšená větrnost, díky níž půda rychleji vysychá.

Díky velkoplošnému hospodaření založenému na agrochemikáliích se přidává také katastrofický stav ornice, ve které naléhavě chybí humus, který dokáže zadržet násobně více vody než ornice bez organické hmoty. V některých krajích chybí v součtu za posledních 6 let už více než roční úhrn srážek, celorepublikově je to pak v průměru 60 procent. Jde o situaci, se kterou nemají předchozí generace žádnou zkušenost.

Zadržet vodu v krajině

Velkým problémem Česka je omezená schopnost krajiny zadržet vodu. V minulosti se zaváděla řada opatření, která měla naopak za úkol příliš vlhkou krajinu odvodnit a také usnadnit velkohospodaření. V loňském roce podpořilo Ministerstvo životního prostředí více než dvěma miliardami korun projekty na zadržení vody v krajině, letos přidá další 2,5 miliardy.

Jde o obnovu mokřadů, tůní, jezírek, meandrů řek, výsadbu stromů, ale i znovurozčlenění hospodářské krajiny remízky či alejemi. Podle expertů z projektu InterSucho je však investice potřebná k významnému zlepšení mnohem vyšší – nejméně dvacet miliard ročně po dobu deseti let.

10 milionů stromů

Jedním z opatření, která mají pomoci je výsadba stromů. Iniciativa Sázíme budoucnost, jejímž iniciátorem je Nadace Partnerství a Ministerstvo životního prostředí, si stanovila za cíl vysázet v Česku 10 milionů stromů. Sází se aleje, větrolamy, zelené oázy ve městech ale i solitéry. Zapojit se může úplně každý; instituce, města a obce, školy či spolky. Výsadbu můžete sami zorganizovat, nebo se k některé probíhající přidat. Na stránkách iniciativy najdete návody, rady i pomoc.

Co můžete udělat vy?

Podpořit zadržování vody v krajině může i jednotlivec.

  • Zachytávejte vodu

Pokud bydlíte v rodinném domě, nenechávejte dešťovou vodu odtéct do kanalizace, ale postavte k okapním svodům velký sud (koupíte například v hobbymarketu) a vodu zachytávejte. Můžete ji později použít na zalévání. Sudy můžete rozmístit i po zahradě a vodu do nich pomocí hadice přečerpávat. TIP: Dešťovou vodu můžete zachytávat i z kůlny či altáku.

  • Kupujte biopotraviny

Kupujte potraviny vypěstované ekologickým způsobem. Ten je totiž šetrný k půdě i krajině a přirozeně vede k vyššímu zadržování vody. Neznamená to, že musíte hned všechny potraviny kupovat v biokvalitě, ale každý litr a každé kilo se počítá, protože vede k další podpoře biozemědělství a dobré péči o krajinu.

  • Sázejte stromy

Připojte se k iniciativě Sázíme budoucnost.

  • Kbelík vody do přírody

Připojte se k iniciativě Kbelík vody do přírody. O co jde? Sbírejte doma do kýblu vodu, která by jinak odtekla do kanalizace, a pak ji vylijte před dům třeba ke stromu nebo na trávu. O jaké vodě je řeč? Třeba o té z omývání zeleniny a ovoce, umývání rukou, zbytky nedopité vody nebo čaje atd.

  • Nesekejte zahradu

Zapomeňte na kratičce sestřižený trávník! Tráva (a jiný porost) totiž pomáhá zadržovat vodu v půdě. Nejde o to mít ze zahrady džungli, ale sekat jen párkrát (ideálně dvakrát) do roka. K tomuto kroku již masivně přistupuje i řada měst a obcí.

  • Zelený balkón a zelená střecha

Osázejte svůj balkón květinami, ovocem nebo zeleninou! Zelený balkón bude fungovat nejen pro váš byt jako přírodní klimatizace. V zelených ulicích je ve slunečných dnech chladněji a vypaří se méně vody. Pokud je to možné, nechte zazelenat i svoji střechu. Osázené střechy zadržují vodu a ta se postupně odpařuje a pomáhá ve městech vytvářet příjemnější klima. Na zelenou střechu můžete získat i dotaci od města či Ministerstva životního prostředí.

  • Dešťovka

Získejte dotaci v programu Dešťovka na na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Můžete si tak pořídit například retenční nádrž na dešťovou vodu. Můžete ji vybudovat nejen u vlastního domu, ale také se může domluvit například bytové družstvo nebo několik sousedů dohromady. Retenční nádrže na dešťovou vodu plánuje vybudovat i Praha a to přímo pod Václavským náměstím.

zdroj: Forbes, ihned.cz, Dešťovka, Nadace Partnerství, Glopolis| fotografie: pexels.com

Sdílejte článek:

Přidat komentář

Klikněte pro přidání komentáře

Zavřít reklamu