Příroda Společnost

Zmizí jednou maso z našich talířů? Celosvětová spotřeba masa nastavuje nový kurz

Za posledních šest desítek let celosvětová spotřeba masa vytrvale rostla. Letos se ale očekává, že dojde již druhý rok v řadě k jejímu poklesu, což může naznačovat nový dlouhodobý spotřebitelský trend. Platí to především o hovězím, což je skvělá zpráva, protože jeho produkce má, na rozdíl od ostatních druhů masa, dalekosáhlé dopady na klima.

Produkce masa letí dolů

Podle odhadů Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů došlo v loňském roce poprvé od roku 1961 k celosvětovému poklesu produkce masa a s tím související  spotřeby, a zdá se, že tento trend pokračuje i letos. Očekává se tříprocentní pokles spotřeby. Podle všeho jsme dosáhli vrcholu co se týče množství plochy využívané jako pastviny, především pro skot. Překvapivě se to týká i zemí, jako je Brazílie, kde má konzumace hovězího velkou tradici.

Příčiny

Spotřeba masa celosvětově souvisí s počtem obyvatel planety a také bohatstvím. Nárůst počtu obyvatel se pomalu snižuje, pandemie koronaviru zase ovlivní ekonomickou situaci jednotlivých domácností i států. Na druhou stranu je ale třeba dodat, že celosvětová finanční krize se ve spotřebě masa nijak významně neodrazila. Nejde ale jen o absolutní spotřebu masa, ale také o to, kterému druhu masa dáváme přednost.

Hovězí, nebo kuřecí?

Zatímco poptávka po vepřovém zůstává od 60. let víceméně stejná, spotřeba hovězího prudce klesá a to je naopak nahrazováno kuřecím. Celosvětově se těchto druhů masa spotřebuje ročně 302 miliónů tun, na ostatní typy masa, jako je koňské, velbloudí či zvěřinu, připadá jen dalších 38 miliónů tun. Ještě v roce 1961 tvořilo hovězí 39 % veškeré produkce masa, v roce 2018 už to bylo jen 20 %. Naopak u kuřecího došlo k ztrojnásobení spotřeby z původních 11 na současných 34 %.

Význam pro klima

V čem jsou tato data významná pro ochranu klimatu? Produkce hovězího má v porovnání s produkcí ostatních druhů masa zhruba desetkrát větší související emise skleníkových plynů. Zároveň zabírá chov skotu mnohem větší pastevní plochu, které navíc často musí ustoupit například deštné pralesy. Pro ochranu klimatu je přitom zásadní snížit emise skleníkových plynů, které vznikají v souvislosti s využitím půdy. Lesní a zemědělské hospodaření totiž zodpovídá za 18,5 % všech vyprodukovaných emisí. Posun od hovězího ke kuřecímu, stejně jako snížení celkové spotřeby masa hrají tedy v ochraně klimatu nezastupitelnou roli.

Zdroj: Bloomber, | fotografie: pixabay.com

Sdílejte článek:

Přidat komentář

Klikněte pro přidání komentáře

Zavřít reklamu