Aktuality Společnost

Znečištění ovzduší zvyšuje riziko úmrtí na Covid-19 až o 6 %

Podle nové studie ONS (Office for National Statistics) může vést dlouhodobější znečištění ovzduší k nárůstu počtu úmrtí na Covid-19 až o 6 %.

Nárůst rizika

Podle nové velké studie, kterou vedl britský statistický úřad (Office for National Statistics) a která zahrnovala více než 46 000 úmrtí spojených s koronavirem, významně stoupá riziko na úmrtí Covid-19 u těch obyvatel, kteří dlouhodoběji pobývají v oblastech se zvýšeným znečištěním ovzduší.

Riziková je především koncentrace polétavých částic, která sama o sobě může při dlouhodobě vysokých hodnotách vést až k šestiprocentnímu nárůstu rizika úmrtí. Dlouhodobě vysoké koncentrace oxidů dusíku, které překračují povolené hodnoty bezmála ve všech větších městech, vedou k nárůstu rizika úmrtí na Covid-19 o 2%.

Další studie

Výsledky britské studie jsou o něco optimističtější, než dosud ukazovaly obdobné studie. Studie ze Spojených států amerických poukázala na osmiprocentní nárůst rizika, holandská studie odhalila dokonce nárůst rizika úmrtí o 15 %. Důvodem může být to, že se tyto studie proběhly již na počátcích epidemie, kdy se koronavirus šířil především ve větších městech.

Nejde jen o Covid-19

Je téměř nepochybné, že znečištění ovzduší zhoršuje průběh onemocnění Covid-19. Dlouhodobý pobyt ve znečištěném ovzduší je ale také známý faktor, který vede k dýchacím obtížím a chronickým onemocněním srdce a plic. Podle dat studie ONS trpělo 35 % osob, které zemřely v souvislosti s nemocí Covid-19, chronickým plicním nebo kardiovaskulárním onemocněním.

Podle rozsáhlé analýzy, kterou provedli holandští vědci a která byla zveřejněna v červenci, existuje řada důkazů, že znečištění ovzduší zvyšuje riziko onemocnění Covid-19, hospitalizace i úmrtí. Obdobná data přinesly i studie z dalších evropských zemí, Spojených států amerických a Číny.

zdroj: The Guardian, www.ons.gov.uk | fotografie: unsplash.com

Sdílejte článek:

Přidat komentář

Klikněte pro přidání komentáře

Zavřít reklamu